Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
Παρακαλούμε ελέγξτε τον κωδικό του μαθήματος πριν οριστικοποιήσετε την αγορά του.

GR1-Ελληνικά – Αρχάριοι €10.00 EUR
GR2-Ελληνικά – Εντατικά μαθήματα  €15.00 EUR
GR3-Ελληνικά – Παιδιά 5-12 ετών €8.00 EUR
GR4-Ελληνικά – Προφορική εξάσκηση €10.00 EUR
FR1-Γαλλικά – Αρχάριοι €11.00 EUR
FRD1-Προετοιμασία DELF A1-B1 (παιδιά) €12.00 EUR
FRD2-Προετοιμασία DELF B2-C2 (παιδιά €15.00
FRD4-Προετοιμασία DELF B2-C2 (ενήλικες) €15.00 EUR
FRD3-Προετοιμασία DELF A1-B1 (ενήλικες) €12.00 EUR

Οι παραπάνω κωδικοί αφορούν διαδικτυακά μαθήματα μέσω Skype. Δεν παρέχεται υλικό πέραν αυτού που σας δίνεται στη διάρκεια του μαθήματος.


Lesson codes
Top