Γαλλικά τουριστικών επαγγελμάτων

Ταχύρρυθμα ατομικά ή ομαδικά πακέτα μαθημάτων που απευθύνονται στους επαγγελματίες του τουρισμού και είναι σχεδιασμένα με έμφαση στην επικοινωνία, το λεξιλόγιο και σε θέματα κουλτούρας. Τα μαθήματα προσαρμόζονται στις δυνατότητες και τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή ή μικρού γκρουπ, ώστε να επιτυγχάνουμε άριστο αποτέλεσμα.

Ταχύρρυθμα ατομικά πακέτα:
200 ευρώ για 20 ωριαία μαθήματα
380 ευρώ για 40 ωριαία μαθήματα
550 ευρώ για 60 ωριαία μαθήματα

Ταχύρρυθμα πακέτα σε γκρουπ* των 2-3 ατόμων:
160 ευρώ ανά μαθητή, για 20 ωριαία μαθήματα
330 ευρώ ανά μαθητή, για 40 ωριαία μαθήματα
480 ευρώ ανά μαθητή, για 60 ωριαία μαθήματα
(Η τιμή για γκρουπ δεν ισχύει σε περίπτωση αποχώρησης μαθητών)

Top